ZASADY SEGREGACJI NA TERENIE GMINY OKSA

zasady segregacji 2018

  Popiół umieszczamy w czarnych workach (pojemnikach) lub w workach po nawozie lub ekogroszku

Wszystkie odpady komunalne, (z wyj. odpadów niebezpiecznych), których nie można wrzucić do jednego z 4 wymienionych wyżej worków należy umieścić w pojemniku (worku czarnym) na odpady niesegregowane( zmieszane)