HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW

kosze

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA
GMINY OKSA

NA OKRES 01/01/2019 – 30/06/2019

 


trasa1 A 2019

TERMIN ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – 27 luty 2019 roku

ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY „U ŹRÓDŁA” GROMADZONE W WORKACH:

Papier i tektura, tworzywa sztuczne, opak.  wielo materiałowe, metale, szkło – z częstotliwością raz w miesiącu

Popioły i żużle z palenisk raz w miesiącu okres zimowy ( XI-V )

Zmieszane odpady komunalne – z częstotliwością raz w miesiącu

 ODBIÓR ODPADÓW WYSTAWIONYCH PRZED POSESJĄ - 2 razy w roku:

Odpady wielkogabarytowe (m. in.: meble, dywany, materace, pierzyny, rowery, dywany, zabawki dużych rozmiarów, plastikowe wiadra, donice plastikowe), opony z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, folia z sianokiszonek, worki po nawozach, sznurki - w osobnych opakowaniach.

Nie będą odbierane podczas tych zbiórek wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne,  panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki lub spłuczki, grzejniki, płytki,  rolety, jak również części samochodowe, kosiarki spalinowe, odpady remontowo –budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Informujemy, że od stycznia 2019 r. funkcjonował będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Włoszczowskiej 22 – teren UG Oksa. Właściciele nieruchomości zamieszkałych   z terenu Gminy Oksa mogą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 oddawać tam bezpłatnie:

papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia, zużyte baterie  i akumulatory, kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia.

!! ODPADY  NALEŻY WYSTAWIAĆ W DNIU WYWOZU DO GODZINY  7 RANO !!


trasa2 A 2019

TERMIN ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH – 28 luty 2019 roku

ODPADY KOMUNALNE ZBIERANE W SPOSÓB SELEKTYWNY „U ŹRÓDŁA” GROMADZONE W WORKACH:

Papier i tektura, tworzywa sztuczne, opak.  wielo materiałowe, metale, szkło – z częstotliwością raz w miesiącu

Popioły i żużle z palenisk raz w miesiącu okres zimowy ( XI-V )

Zmieszane odpady komunalne – z częstotliwością raz w miesiącu

ODBIÓR ODPADÓW WYSTAWIONYCH PRZED POSESJĄ - 2 razy w roku:

Odpady wielkogabarytowe (m. in.: meble, dywany, materace, pierzyny, rowery, dywany, zabawki dużych rozmiarów, plastikowe wiadra, donice plastikowe), opony z samochodów osobowych, motocykli, motorowerów, rowerów, folia z sianokiszonek, worki po nawozach, sznurki - w osobnych opakowaniach.

Nie będą odbierane podczas tych zbiórek wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne,  panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki lub spłuczki, grzejniki, płytki,  rolety, jak również części samochodowe, kosiarki spalinowe, odpady remontowo –budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Informujemy, że od stycznia 2019 r. funkcjonował będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Włoszczowskiej 22 – teren UG Oksa. Właściciele nieruchomości zamieszkałych   z terenu Gminy Oksa mogą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 oddawać tam bezpłatnie:

papier i tekturę, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia, zużyte baterie  i akumulatory, kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe z drobnych remontów niewymagających zgłoszenia lub pozwolenia.

!! ODPADY  NALEŻY WYSTAWIAĆ W DNIU WYWOZU DO GODZINY  7 RANO !!