tlo twitterInformuję, iż Decyzją Wojewody Świętokrzyskiego dotyczącą realizacji zadania pn. transport osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 gmina może zapewnić przewóz mieszkańców:
- posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
- mających trudności z dostępem do punktu szczepień, w szczególności osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień

Osobą pełniącą funkcję koordynatora na potrzeby realizacji przewozu pacjentów do punku szczepień jest Pani Magdalena Grzyb, Urząd Gminy Oksa, tel. 41/ 3808048 lub 41/ 3808047 w godzinach pracy urzędu.
Bliższych informacji dotyczących szczepień można uzyskać w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Oksie pod nr tel. 41/ 3808024


/-/ Tadeusz Soboń
Wójt Gminy Oksa

logo ARiMR niebieskieUwaga Rolnicy !!!
od 01.01.2021r.

Dokonywanie zgłoszeń przemieszczeń – formularze jednopodpisowe

Agencja Restrukturyzaci i Modernizacji Rolnictwa wprowadza zmiany w składaniu papierowych formularzy zgłoszeń zwierzęcych i jednocześnie zachęca posiadaczy zwierząt do korzystania z Portalu IRZplus.
Zgłoszeń przemieszczeń zwierząt gospodarskich oznakowanych należy dokonywać na formularzach jednopodpisowych (podpisanych przez nabywającego lub zbywającego).

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Oksa dzień 24 grudnia 2020r. jest dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Oksie w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020r.

                                                               Wójt Gminy Oksa

bezłpatne testy