ZAPROSZENIE spotkania edukacyjne

fundusze europejskie 2019

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krasocinie
 będąc partnerem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach
w realizacji projektu:

„Być świadomą kobietą- wsparcie profilaktyki raka szyjki macicy poprzez działania zachęcające kobiety z Subregionu Zachodniego do badań profilaktycznych”

zaprasza
na spotkania edukacyjne, które mają na celu poprawę świadomości zarówno kobiet jak i mężczyzn jak ważną kwestią są regularne badania cytologiczne w celu wczesnego wykrywania zmian nowotworowych.

- Dla pań spotkanie odbędzie się 05.02.2018 r. (wtorek)
w sali Urzędu Gminy Oksa, początek spotkania o godz. 15:00

 - Dla panów spotkanie odbędzie się 06.02.2018 r. (środa)  
w sali Urzędu Gminy Oksa, początek spotkania o godz. 15:00

 Na każdym spotkaniu można wygrać atrakcyjną nagrodę.

Projekt skierowany jest dla pań w wieku 25-59 lat oraz panów w wieku 18-64 lata.

Projekt realizowany jest z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Śp. Paweł Adamowicz

spAdamowicz