CzystePowietrzePlus

Przypominamy, że na terenie Gminy Oksa działa Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu „Czyste Powietrze” gdzie mieszkańcy mogą skorzystać z pomocy pracownika Urzędu, aby wypełnić wniosek o dofinansowanie na wymianę i montaż źródła ciepła oraz termomodernizację.

INFORMUJEMY, ŻE:

Od 15 lipca 2022 r. można składać wnioski do programu Czyste Powietrze Plus. Najważniejsza zmiana to prefinansowanie inwestycji. W programie Czyste Powietrze Plus właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się o dopłatę do wymiany kopciucha oraz ocieplenia domu otrzymają wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Będzie on dostępny tylko dla nowych osób składających wniosek o dofinansowanie.

 

Czym różni się program Czyste Powietrza Plus od Czystego Powietrza?

  1. zwiększenie o 10 tys. zł maksymalnej kwoty dotacji na wymianę pieca czy prace termomodernizacyjne w przypadku osób o najniższych dochodach - dofinansowanie wzrasta z 69 do 79 tys. zł,

  2. wprowadzenie prefinansowania, a więc możliwości otrzymania pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu, do 50% kosztów całej inwestycji, czyli w przypadku maksymalnej kwoty dofinansowania przed rozpoczęciem remontu można dostać prawie 40 tys. zł.

Podstawą otrzymania dotacji zwiększonej o 10 tys. zł jest przynależność grupy beneficjentów do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania, potwierdzona stosownym zaświadczeniem o wysokości zarobków. Natomiast warunkiem wypłaty pieniędzy na zasadzie prefinansowania jest przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac zgodnych z zapisami programu. W ramach realizowanego przedsięwzięcia możliwe jest zawarcie do trzech umów z wykonawcami. Mogą one zostać dostarczone na etapie uzupełniania wniosku, na co wnioskodawca będzie miał 10 dni roboczych. Zaliczka w wysokości do 50% najwyższej możliwej wysokości dotacji, przypadającej dla danego beneficjenta, będzie wypłacana bezpośrednio na konto wykonawcy.

Informacje dotyczące programu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Oksa oraz w WFOŚiGW w Kielcach.

Zapraszamy codziennie w godzinach pracy Urzędu Gminy Oksa.

m Oksa Czyste powietrze