niepelnosprawniLogo

Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 13  ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U z 2020 r. poz.1787 ze zm.).

Gmina Oksa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie, przystąpił do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” Edycja 2023

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla następujących uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.)

IMG 20230214 WA0001W dniu 13 lutego 2023 roku Pani Helena Borowiecka z Popowic obchodziła swoje 102 urodziny.

Z tej okazji dostojną Jubilatkę odwiedzili Pan Tadeusz Soboń – Wójt Gminy Oksa oraz Pani Magdalena Grzyb - Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego  w Oksie.

ogłosz chemizacyjne szkolenie

zusBanerpage0002

wegiel nabor2023Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że od dnia 29 grudnia 2022 r. przyjmujemy wnioski o preferencyjny zakup paliwa stałego na 2023 r. Wnioski przyjmowane będą do dnia 31 stycznia 2023 r.