KV logo

logoszdw

 

Dobiega końca przebudowa drogi wojewódzkiej nr 742 Włoszczowa - Nagłowice w obrębie miejscowości Oksa (ul. Jedrzejowska i Włoszczowska).

Inwestorm jest Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich a zakres prac obejmuje m. in.

  • Ścinka poboczy
  • Frezowanie korzeni i pni drzew
  • Profilowanie istniejących łuków poziomych masą bitumiczną
  • Wykonanie wyrównania nawierzchni masą bitumiczną
  • Wykonanie warstwy grubości 4 cm
  • Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym
  • Odmulenie rowów i przepustów
  • Mechaniczne wykonanie oznakowania poziom. farbą chlorokauczukową

Remont drogi poprawi warunki jazdy na najbardziej obciążonej ruchem kołowym drodze przechodzącej przez teren naszej gminy.