KV logo

sodr logo

Informuję, iż w dniach 14, 21, 28 maj 2024 oraz 18, czerwiec 2024

w godzinach od 8.00 do 14.00 w UG Oksa dyżur pełni Paweł Tkacz, pracownik ŚODR Modliszewice - PZDR Jędrzejów. Dyżury będą odbywać się w UG Oksa.

Podczas dyżuru będzie możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy w wypełnianiu wniosków obszarowych, ponadto można skorzystać z :

 • fachowego doradztwa w zakresie: 
  - nowoczesnych i efektywnych technologii w produkcji rolniczej,
  - zwiększania rentowności produkcji w gospodarstwach, 
  - ekologicznych metod produkcji żywności oraz ochrony środowiska, 
  - prowadzenia inwestycji w rolnictwie,  unowocześnienia gospodarstw poprzez modernizacje istniejących budynków inwentarskich lub zakup maszyn rolniczych, 
  - kredytowania preferencyjnego, opracowywania wniosków i planów przedsięwzięć gospodarczych (do działań z PROW 2014-2020), 

   - działalność w zakresie poszukiwania alternatywnych źródeł dochodów na obszarach wiejskich, 


Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Jędrzejowie

Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach Modliszewice, ul. Piotrkowska 30, 26-200 Końskie
PZD Jędrzejów, ul Armii Krajowej 9, p. 318, 320, 321; tel.: (41) 386 12 73,