KV logo

ceebDotyczy budynków, które mają źródło ciepła o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW.

Na prośbę Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego przekazujemy informację o możliwości wykonania inwentaryzacji budynków, które mają źródło ciepła o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW. Inwentaryzacja polega na wypełnieniu formularza inwentaryzacyjnego w systemie CEEB i dotyczy danych dotyczących parametrów technicznych budynku oraz źródeł ogrzewania.

Więcej informacji można uzyskać na infolinii, czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-14:00, pod numerem telefonu (22) 346 66 64.