KV logo

kosze19.01.2024 r. pomiędzy Gminą Oksa, a  Firmą Usługi Oczyszczania POLTER Paweł Bentkowski, ul. Ogrodowa 20, 28-300 Jędrzejów, została podpisana na okres 24 miesięcy, umowa pn: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, w których wytwarzane są odpady komunalne na terenie Gminy Oksa oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów”.

Zaoferowane ceny za poszczególne frakcje odpadów nie uległy znaczącej zmianie, w związku z czym wysokość stawki opłaty za odbiór odpadów komunalnych pozostaje na tym samym poziomie i tak jak w roku ubiegłym wynosi:

- 19,50zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość,w przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- 18,50zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku selektywnego zbierania odpadów komunalnych i kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku;

- 39,00zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny-nieselektywny.  

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych w gminie Oksa na 2024 r. zostaną niezwłocznie dostarczone właścicielom nieruchomości jednorodzinnych