KV logo

Informuję, iż Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Jędrzejowie decyzją Nr NHS.903.1.8.2024 stwierdza przydatność wody do spożycia z wodociągu LIPNO.

Proszę o dokładne przepłukanie domowej wewnętrznej instalacji do momentu usunięcia nadmiaru chloru ( intensywnego zapachu).

Wójt Gminy Oksa

       /-/ Tadeusz Soboń

Oksa, dnia 18 stycznia 2024 rok