KV logo

banerProjektGOPSFundacja RESTART wraz z Gminą Oksa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt

 ,,WSPARCIE DZIAŁANOŚCI 9 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE OKSA ‘’

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+)

w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027

Priorytet FESW.09.00 Usługi społeczne i zdrowotne,
Działanie FESW.09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej.

Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin z Gminy Oksa w okresie od 01.01.2024 do 31.08.2025r.
w opiece i wychowaniu dzieci i młodzieży poprzez rozszerzenie oferty wsparcia 9 istniejących Placówek Wsparcia Dziennego. Projekt zakłada wsparcie 101osób (59K,42M (1ON)) z rodzin dysfunkcyjnych/przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych /korzystających ze świadczeń z OPS/wielodzietnych/osób z niepełnosprawnością.

Projekt skierowany jest do:

 • osób zamieszkujących/uczących się zgodnie z Kodeksem Cywilnym w województwie świętokrzyskim, gminie Oksa
 • dzieci i młodzież uczęszczających do jednej z placówek objętej wsparciem (PWD: Oksa, Nowe Kanice, Węgleszyn-Dębina, Zakrzów, Węgleszyn, Lipno, Rembiechowa, Popowice, Rzeszówek)

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z:

 • Indywidualne doradztwo zawodowe
 • Indywidualne wsparcie psychologiczne
 • Warsztaty z kreatywności i przedsiębiorczości
 • Warsztaty z tańca
 • Warsztaty z ekologii
 • Warsztaty z tolerancji
 • Zajęcia Nordic Walking
 • Wyjazdy na basen
 • Wyjazdy kulturalno – naukowe
 • Letni wypoczynek /obóz/

Miejsce realizacji projektu: Gmina Oksa

Okres realizacji projektu: 01.01.2024-31.08.2025

Kwota dofinansowania projektu: 1 504 309,00zł


WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI 9 PLACÓWEK WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE OKSA
projekt realizowany przez Fundację Restart i Gminę Oksa/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Oksie w ramach Priorytetu FESW.09.00 Usługi społeczne i zdrowotne,
Działanie FESW.09.05 Wsparcie rodzin oraz pieczy zastępczej