KV logo

SUWlogoSzanowni Państwo!

Przed nami kolejna XXI edycja nagrody honorowej Wojewody Świętokrzyskiego „Czyste Serce”, odwołującej się do idei dobra i solidarności z ludźmi potrzebującymi pomocy.

W 2023 roku statuetki przyznane zostaną w czterech kategoriach: instytucja, organizacja pozarządowa, wydarzenie/akcja, osoba fizyczna.

Kapituła konkursowa, podczas oceny wniosków weźmie pod uwagę między innymi zaangażowanie podmiotu w propagowanie idei wzorców osobowych młodego człowieka, dotychczasowe osiągnięcia i skuteczność w zakresie aktywizacji dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie postaw młodego człowieka.

Ważnym kryterium jest również oryginalność projektu, czytelność i realność metody jako narzędzia profilaktyki, działalność dobroczynną na rzecz dzieci i młodzieży, działania społeczne mające na celu polepszenie jakości życia osób, społeczności, firm, środowisk czy grup społecznych.

Zachęcam mieszkańców oraz podmioty z Państwa terenu do składania wniosków o przyznanie nagrody „Czyste Serce”, która jest wyrazem troski i dbałości o innych. Powyższe wyróżnienie jest hołdem dla nieżyjącego Marka Kotańskiego - założyciela ruchu czystych serc, twórcy między innymi Monaru, człowieka o wyjątkowej wrażliwości, który aktywnie angażował się w działalność prospołeczną.

Formularze wniosków o przyznanie nagrody oraz regulamin dostępne są na stronie internetowej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem www.kielce.uw.gov.pl w zakładce aktualności pod linkiem:

https://www.kielce.uw.gov.pl/pl/biuro-prasowe/komunikaty/24878,Nagroda-Wojewody-Swietokrzyskiego-Czyste-Serce-2023-wnioski-do-15-wrzesnia.html

Zwracam się także z prośbą do Państwa o podanie powyższej informacji do publicznej wiadomości oraz zamieszczenie jej na stronach internetowych Państwa jednostek.

Zbigniew Koniusz

Wojewoda Świętokrzyski