KV logo

W związku z publikacją rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 i zmian w obowiązujących dotychczas przepisach prawnych Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie udostępnia materiały informacyjne dedykowane hodowcom świń i rolnikom przygotowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

ASF w Polsce-mapy, obszary objęte restrykcjami, ogniska u świń i dzików | Główny Inspektorat Weterynarii (wetgiw.gov.pl)

asf