KV logo

SRLGDbaner

Na cel ten Gmina pozyskała kwotę 111 911,00 zł.

W czerwcu 2022 roku Gmina Oksa podpisała umowę na dofinansowanie zadania pn. „Rewitalizacja stawu w miejscowości Zakrzów” Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej została zawarta umowa na wykonanie odmulenia stawu i wykonanie altany rekreacyjnej z firmą Grzegorz Pańczyk Usługi transportowe na kwotę 149 214,99zł.

Realizacja projektu zakończyła się w lutym 2023 roku.  

Inwestycja objęła odmulenie stawu, zniwelowanie terenu wokół stawu, budowę altany rekreacyjnej wyposażonej w stoły i ławy do siedzenia. Teren wokół altany oświetlają zasilane solarnie latarenki, w pobliżu postawione zostały też kosze na odpady z możliwością ich segregacji.