KV logo

XX OKBGR

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych do udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy w gospodarstwie rolnym. W konkursie mogą brać udział wyłącznie gospodarstwa rolne prowadzące działalność rolniczą, których właścicielami są osoby pełnoletnie ubezpieczone   w KRUS.

Gospodarstwo należy zgłosić do Placówki Terenowej KRUS w Jędrzejowie w terminie do dnia 21 kwietnia 2023 roku.

Więcej szczegółów można uzyskać pod adresem strony internetowej www.krus.gov.pl

Dokumenty do pobrania:

– Formularz Zgłoszeniowy,

– Regulamin Konkursu.