KV logo

wegielWNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ DO 15 LISTOPADA 2022

Zgodnie z art. 34.1 Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022, poz.2236) Wójt Gminy Oksa informuje, że Gmina Oksa przystępuje do zakupu preferencyjnego paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r.

Zgodnie z art. 8.1 ustawy „Do zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego”. Opał będzie można kupić w dwóch partiach: 1,5 tony do końca 2022 roku oraz 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 roku na gospodarstwo domowe.

Aby zakupić węgiel na zasadach preferencyjnych konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku. Wzór wniosku dostępny będzie na stronie internetowej BIP Oksa, w Urzędzie Gminy w Oksie. Mieszkańcy, którzy chcieliby skorzystać z zakupu preferencyjnego proszeni są o dostarczenie uzupełnionych wniosków do 15.11.2022 r.

Zgodnie z art. 11.2 ustawy „W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek o zakup opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.”

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego – pobierz

Prawa zakupu węgla od samorządów nie będą miały osoby, które zakupiły węgiel po cenie niższej niż 2000 zł. Wniosek o zakup preferencyjny będzie zawierał oświadczenie składane pod odpowiedzialnością karną, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę. Oznacza to, że wiele gospodarstw zostanie wykluczonych z zakupu węgla od samorządu.

                                                                                                                                                                            /-/ Wójt Gminy Oksa