KV logo

20221012 115401 1

„ Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”

A. I. Gałczyński

50  LAT RAZEM

50 lat związku małżeńskiego, czyli Złote Gody, to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. To symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty małżeństwa, to wzór i piękny przykład do naśladowania dla młodych małżeństw.

12 października 2022r. w „ Leśnym Zaciszu” w Oksie odbyła się uroczystość 50-lecia Pożycia Małżeńskiego w Gminie Oksa, który obchodziły następujące pary:

 1. Emilia i Ryszard Adamczyk
 2. Anna i Władysław Gołuccy
 3. Jadwiga i Zdzisław Gołuccy
 4. Henryka i Tadeusz Jagoda
 5. Marianna i Andrzej Kot
 6. Mieczysława i Jan Kowalscy
 7. Kazimiera i Eugeniusz Kwapień
 8. Wanda i Tadeusz Łuczyńscy
 9. Zdzisława i Antoni Obertyn
 10. Barbara i Stanisław Perzanowscy
 11. Maria i Henryk Rogalscy
 12. Barbara i Stefan Rudniccy
 13. Anna i Leszek Sacharz
 14. Wiesława i Stanisław Sadowscy
 15. Krystyna i Andrzej Sitek
 16. Danuta i Jan Wciślińscy
 17. Wiesława i Alfred Wojciechowscy

Wójt Gminy Oksa serdecznie powitał wszystkich gości, a w szczególności dostojnych Jubilatów. Wyraził ogromny podziw dla par i gratulował dotrzymania przysięgi małżeńskiej, wzajemnego zrozumienia, wytrwałości i miłości

„…Państwo i społeczeństwo potrzebuje nie tylko ludzi młodych i czynnych zawodowo – mówił Wójt Gminy Tadeusz Soboń – Potrzebni są także ludzi starsi, dojrzali i doświadczeni. Szczególni Ci, którzy swoim postępowaniem zasłużyli na szacunek całej społeczności. Wy jesteście takim wzorem – autorytetem, drogowskazem … Dziś z pewnością martwicie się , jak ułożą sobie życie Wasze dzieci i wnuki, czy dopisze Wam zdrowie, by móc cieszyć się ich osiągnięciami. Zdaje sobie sprawę, że po wielu latach ciężkiej pracy wielu z Was nie jest wolnych od materialnych trosk i szczerze nad tym ubolewam. Ale kiedy pochylacie się nad rodzinnymi albumami, z pewnością zdaję sobie sprawę, że tylko dzięki Waszym wysiłkom w rodzinach panuje szczęście i wzajemne zrozumienie…”

            Słowa uznania pod adresem dostojnych Jubilatów, podziękowania za godne i długie pożycie małżeńskie, za piękny przykład dla młodych ludzi oraz gratulacje w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego przekazała Pani Anna Król Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr UW.

Za zgodność pożycia małżeńskiego, za trud pracy i wyrzeczeń dla dobra swoich rodzin, założonych przed 50-ciu laty Jubilaci zostali odznaczeni przez Prezydenta RP Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

Aktu dekoracji dokonał Wójt Gminy Oksa Tadeusz Soboń.

Z rąk Dyrektor Wydziału Organizacji i Kadr UW Pani Anny Król, Skarbnik Gminy Pani Anny Małek, Sekretarz Gminy Pani Jolanty Wróbel, Przewodniczącego Rady Gminy Pana Krzysztofa Kolekty oraz Kierownik USC Magdaleny Grzyb Jubilaci otrzymali dyplomy, kwiaty i upominki.

Następnie przy lampce szampana i akompaniamencie Pana Rafała Bednarczyka zostało odśpiewane tradycyjne „Sto lat”.

Po oficjalnej części wszyscy zostali zaproszeni na poczęstunek.

Szanownym Jubilatom jeszcze raz życzymy kolejnych lat życia w zdrowiu, zgodzie, wzajemnej miłości i poszanowaniu oraz szacunku dzieci, wnuków i prawnuków.