KV logo

dodatek węglowy

 Wnioski w formie papierowej przyjmuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oksie (GOPS Oksa).

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy