lgd banerW bieżącym okresie koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, inne lokalne stowarzyszenia i fundacje oraz parafie z wielkim zaangażowaniem realizowały naszą Lokalną Strategię Rozwoju poprzez składanie nie tylko wniosków dotyczących rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno- wypoczynkowej, ale także projektów grantowych w celu pozyskiwania unijnych środków finansowych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf”.

BANER NPRCz

IMG20221114104736

            W ramach wyżej wymienionego programu w celu zainteresowania dostępną literaturą dziecięcą zostały zorganizowane wystawy nowych książek. Wśród nich należy wymienić: ciekawe i kolorowe bajki, książeczki terapeutyczne oraz przygodowe. Dla najmłodszych książeczki sensoryczne oraz ciekawa i lubiana seria „Kicia Kocia”.

           Każda z grup przedszkolnych miała możliwość zapoznania się z nowymi pozycjami książkowymi, które zostały wyeksponowane w sali zajęć w widocznym miejscu tak, aby były one dostrzegalne przez dzieci.

            Z nowymi pozycjami książkowymi zostali zapoznani rodzice podczas zebrania w przedszkolu, na którym nauczycielki promowały wpływ czytelnictwa na rozwój dzieci oraz zachęcały do codziennego czytania dzieciom w domu. Na zebraniu nauczycielki zapraszały też rodziców do przedszkola w celu przeczytania dzieciom bajek, zgłosiło się wiele chętnych mam.

           Do czytania bajek dzieciom przedszkole odwiedzili także zaproszeni goście m.in. Wójt Gminy Oksa oraz przedstawicielki „Koła Gospodyń Wiejskich”, które zaprezentowały swoje galowe stroje. Chęć przeczytania bajek zadeklarowali jeszcze Radni.

           W związku z realizacją programu zrealizowano zaplanowany konkurs plastyczny pod tytułem: „Moja ulubiona bajka”. Napłynęło bardzo dużo prac, wszystkie były ciekawe, różniły się oryginalnością i jakością wykonania. Dzieci, które wzięły udział w konkursie otrzymały dyplomy i nagrody książkowe. Zorganizowano wystawę prac konkursowych w Przedszkolu, a następnie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oksie.

           Dnia 25 listopada br. obchodzono w przedszkolu uroczystość z okazji „Dnia Pluszowego Misia”. Spotkanie to miało na celu promowanie opowiadań o Kubusiu Puchatku, stwarzanie sytuacji sprzyjających kontaktowi z literaturą dziecięcą, integrowanie społeczności przedszkolnej, kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania książek, zabawek oraz cudzej pracy, uczenie zdrowej rywalizacji (udział w konkursach).

            Niekorzystna sytuacja epizootyczna odnośnie HPAI występuje obecnie na terytorium Europy w krajach tj. Szwecja, Dania, Niemcy, Francja, Belgia, Niderlandy, Hiszpania i Węgry. Ponadto w 2022r. HPAI wystąpił również w innych krajach np. Dania, Irlandia, Włochy, Portugalia, Bułgaria, Austria.

             Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest chorobą wirusową drobiu domowego i dzikich ptaków, która wywoływana jest wirusem influenzy typu A. Wśród drobiu najbardziej podatne na zakażenie są indyki, kaczki i kury, natomiast z ptaków dzikich najczęściej chorują ptaki wodne (kaczki, gęsi, łabędzie) i to właśnie one stanowią główny rezerwuar wirusa i są przenosicielami choroby. Przebieg choroby może być łagodny z objawami ze strony układu oddechowego i spadkiem nieśności do ostrej postaci ze śmiertelnością do 100%.

             HPAI należy do chorób podlegających obowiązkowi zwalczania, natomiast za zwierzęta gospodarskie zabite lub poddane ubojowi w związku ze zwalczaniem tej choroby przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa. Dodatkowo kraj, w którym wystąpią jej ogniska nie może eksportować drobiu i produktów z drobiu co najmniej z wyznaczonego obszaru gdzie choroba wystąpiła. W związku z powyższym choroba ta ma bardzo duże znaczenie ekonomiczne. Obecnie na terenie naszego województwa znajduje się ok. 330 komercyjnych gospodarstw drobiarskich utrzymujących ponad 6,5 mln ptaków.

PUE ZUSa