czyjaZgubaW miejscowości Tyniec znaleziono suczkę. Jest zadbana, łagodna, spokojna, troszkę wystraszona. Jej zachowanie świadczy o tym, że przebywała z domu, być może z dziećmi. Piesek obecnie przebywa w Tyńcu. Pomóżmy znaleźć właściciela. Więcej informacji pod numerem telefonu 41 380 80 48.

Prosimy o udostępnienie informacji!

Drodzy Mieszkańcy 1

azbestlogoWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do składania wniosków w trwającym naborze w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb przez ich wapnowanie”. Program skierowany jest do posiadaczy użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Do otrzymania dotacji kwalifikują się koszty poniesione na zakup wapna od 01.06.2019 r. do 31.12.2022 r., data wykonania zabiegu wapnowania nie może być późniejsza niż 12 miesięcy od dnia zakupu nawozu wapniowego. Wnioski należy wypełniać elektronicznie i złożyć do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach.

Szczegółowe informacje, wzór wniosku oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronach: www.schr.gov.pl, www.wfos.com.pl

SzkodyRolniczeBanerInformuję, producenci rolni będą mogli od 16 do 30 czerwca br. składać do biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o udzielenie pomocy.
O pomoc będzie mógł ubiegać się producent rolny, w którego gospodarstwie rolnym wystąpiły szkody w uprawach rolnych wywołane wystąpieniem w 2021 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Więcej informacji można pozyskać na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/pomoc-dla-poszkodowanych-w-wyniku-zjawisk-atmosferycznych

znajduje się tam informacja, dot. pomocy dla poszkodowanych rolników w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które miały miejsce w 2021 roku.

Oksa Plakat page 001