zwrotAkcyzy

Urząd Gminy w Oksie przypomina o zbliżającym się terminie naboru wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Wnioski można składać w Urzędzie Gminy w Oksie w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia.

OGŁOSZENIE O WYMIANIE WODOMIERZY

Urząd Gminy w Oksie informuje, że od dnia 19.07.2023 roku rozpoczyna realizację kompleksowej wymiany wodomierzy na terenie gminy Oksa.

Wymianą zostaną objęte wodomierze główne.

Właściciele lub użytkownicy posesji proszeni są o bezproblemowe udostępniane miejsc zamontowania wodomierzy, celem ich wymiany.

Czynności związane z wymianą wodomierzy, będą realizowane przez pracowników S WATER Sp. z o.o. oraz AQUA Partner od poniedziałku do soboty w godz. od 8:00 do 18:00.

Pracownicy wchodzący w skład zespołów dokonujących wymiany wodomierzy, będą posiadali identyfikatory podpisane przez Wójta Gminy Oksa .

Dokonujący wymiany, po instalacji nowych wodomierzy, sporządzą protokół, który zostanie podpisany przez właściciela lub użytkownika oraz instalatora, dokonującego wymiany.

W razie pytań prosimy o kontakt z Urzędem Gminy pod numerem telefonu
41 38 080 47 w godzinach od 7:15 do 15:15

 Wójt Gminy Oksa

plakat 4

GRAFIKA DO POSTU NA FB IG PRZYJAZNAWIESZapraszamy do wzięcia udziału w konkursie "Przyjazna wieś", gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie.

W związku z publikacją rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 i zmian w obowiązujących dotychczas przepisach prawnych Powiatowy Lekarz Weterynarii w Jędrzejowie udostępnia materiały informacyjne dedykowane hodowcom świń i rolnikom przygotowane w Głównym Inspektoracie Weterynarii.

ASF w Polsce-mapy, obszary objęte restrykcjami, ogniska u świń i dzików | Główny Inspektorat Weterynarii (wetgiw.gov.pl)

asf