uchwalaAntysmgowaAfisz

Szanowni  Mieszkańcy, od dnia 24 lipca 2020 r. obowiązuje podjęta przez Sejmik Województwa Świętokrzyskiego uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie województwa świętokrzyskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana w skrócie „uchwałą antysmogową”. 

UCHWAŁA NR XXII/292/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Głównym celem przyjętej do realizacji uchwały jest wyeliminowanie nieekologicznych kotłów opalanych paliwem stałym, jak również ograniczenie spalania niskiej jakości paliw. Działania te są konieczne do osiągnięcia normatywnych stężeń szkodliwych dla zdrowia pyłów PM10 i PM2,5 oraz kancerogennego benzo(a)pirenu.

Uchwała antysmogowa wprowadza ograniczenia w zakresie jakości stosowanych paliw, określa zasady użytkowania urządzeń grzewczych i wyznacza terminy likwidacji użytkowanych pieców wg poniższego harmonogramu:

badania rolnicze 1

ogosz zawody otwarte dla dzdzieci 2023 page 0

sodrlogoInformuję, iż dnia 30 maja 2023 roku (wtorek) w UG Oksa nie odbędzie się dyżur dotyczący możliwości skorzystania z pomocy    w wypełnianiu wniosków obszarowych, który prowadzi Pan Paweł Tkacz, pracownik ŚODR Modliszewice – PZDR Jędrzejów.

PLAKAT 1 1