ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów nie stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie powiatu jędrzejowskiego Gmina Oksa, obręby: Lipno, Błogoszów, Nowe Kanice, Oksa, Pawęzów, Popowice, Rembiechowa, Rzeszówek, Stare Kanice, Tyniec, Węgleszyn, Zakrzów, Zalesie.

Wójt Gminy Oksa informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o lasach ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1356, 1688, 1933. ze zm.) w dniach od dnia 15.11.2023 r. do 14.01.2024 r. w Urzędzie Gminy Oksa, pok. nr 3, w godzinach pracy Urzędu, będzie wyłożony projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów nie stanowiących własność Skarbu Państwa na terenie powiatu jędrzejowskiego Gmina Oksa, obręby: Lipno, Błogoszów, Nowe Kanice, Oksa, Pawęzów, Popowice, Rembiechowa, Rzeszówek, Stare Kanice, Tyniec, Węgleszyn, Zakrzów, Zalesie.

Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zawiera opis i powierzchnię lasu które będą podstawą do naliczenia podatku leśnego oraz zadania w zakresie gospodarki leśnej przewidziane do realizacji w latach 2023-2032

     Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, w miejscu jego wyłożenia, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzania lasu.

     Uwagi należy składać na piśmie na formularzu (z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy) wnoszenia uwag do projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, dostępnym w budynku Urzędu Gminy Oksa.

11 listopada a4 page 001

Plakat dni otwarte1

Oksa 16 17 111

20231026 093424 optimized

50 lat razem - kiedy to upłynęło? Tak wypowiadali się małżonkowie z gminy Oksa, świętujący w dniu 26 października br. swój Złoty Jubileusz.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Kościele parafialnym w Oksie, którą w intencji Jubilatów odprawił ks. kan. Tadeusz Marczewski. Zwracając się do Jubilatów mówił: „…pozwolił Wam Bóg dożyć tego pięknego jubileuszu … Takich uroczystości nie przeżywa się często, nic więc dziwnego , że ten piękny jubileusz przeżywacie ze wzruszeniem i z powagą… w życiu jak i w małżeństwie jest jak w tajemnicach różańca, gdzie te radosne przeplątają się z bolesnymi… człowiek w momencie zawierania sakramentu małżeństwa staje się dla człowieka darem, mówiliście wtedy ślubuję, to więcej znaczy niż przysięga. To całkowita gotowość i zdecydowanie… - podkreślił proboszcz w swej homilii ……W dniu dzisiejszym kościół dziękuje Wam za Wasze wierne wypełnianie przysięgi małżeńskiej, za Waszą wierność Panu Bogu, za Waszą dobroć wobec ludzi spotkanych na drogach Waszego życia…. Sakrament małżeństwa udzielił Wam szczególnych łask potrzebnych do zgodnego współżycia, do chrześcijańskiego wychowywania dzieci… jestem przekonany, że jesteście szczęśliwi i błogosławieni, ponieważ wytrwale i odważnie współpracowaliście z łaską sakramentu małżeństwa….. Życzę Wam dużo zdrowia i długich lat życia ... niech ta Msza św. stanie się dla Was źródłem siły w dalszym pielgrzymowaniu …”