azbestlogoWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do składania wniosków w trwającym naborze w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb przez ich wapnowanie”. Program skierowany jest do posiadaczy użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

Do otrzymania dotacji kwalifikują się koszty poniesione na zakup wapna od 01.06.2019 r. do 31.12.2022 r., data wykonania zabiegu wapnowania nie może być późniejsza niż 12 miesięcy od dnia zakupu nawozu wapniowego. Wnioski należy wypełniać elektronicznie i złożyć do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach.

Szczegółowe informacje, wzór wniosku oraz wymagane dokumenty znajdują się na stronach: www.schr.gov.pl, www.wfos.com.pl