ProgramCzytelnictwaLogo

Gmina Oksa otrzymała dotację w kwocie 2 500,00 zł na dofinansowanie zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa z przeznaczeniem dla Przedszkola Samorządowego w Oksie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025” (Kierunek interwencji: 3.1.„Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego”). Środki finansowe pochodzą z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu a operatorem Priorytetu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Warunkiem ubiegania się o rządowe środki było zapewnienie przez gminę wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% kosztów realizacji zadania.

ProgramCzytelnictwaBaner