OGŁOSZENIE - dzień wolny w Urzędzie Gminy w Oksie

Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2018 Wójta Gminy Oksa z dnia 17.01.2018 r dzień 1 czerwca 2018r. /piątek/ jest dniem wolnym od pracy za 6.01.2018r.
Wójt Gminy Oksa